Home

Jojanneke Clarijs levert de ingrediënten voor een verantwoorde omgang met het cultureel erfgoed. Het bureau helpt u om de betekenis en de cultuurhistorische waarden van het erfgoed vast te stellen, om de kracht van het erfgoed te benutten en om de cultuurhistorie een plek te geven in nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Cultureel erfgoed vertelt de geschiedenis van een plek. Het geeft identiteit en betekenis aan die locatie. Het verbindt en inspireert. Erfgoed draagt bij aan een prettige en hoogwaardige leefomgeving.

Cultuurhistorie betekent het inventariseren, waarderen, selecteren, bepalen en vertalen van het erfgoed.

  • Inventariseren: onderzoeken wat er op een locatie aanwezig is aan cultuurhistorie en wat het verhaal achter het erfgoed is.
  • Waarderen: toelichten waarom een gebouw of gebied van belang is, waar de cultuurhistorische waarden liggen en hoe groot deze waarden zijn.
  • Selecteren: vaststellen welk erfgoed belangrijk is en waar prioriteit aan gegeven wordt.
  • Bepalen: kiezen hoe met het erfgoed wordt omgegaan.
  • Vertalen: uitwerken van die keuzes in bv. een haalbaarheidstudie, transitiekader, advies voor een omgevingsvergunning, monumentenlijst, erfgoedbeleid, instrumenten van de ruimtelijke ordening, etc.

Boek over bouwgeschiedenis van Bollenburg door J. ClarijsJojanneke Clarijs realiseert dit in de vorm van onderzoek, advisering, publicaties, presentaties en praktische ondersteuning. Jojanneke heeft een brede en meer dan 15 jaar lange ervaring in de erfgoedsector. Ze werkt resultaatgericht en met oog voor de realiteit en haalbaarheid. Ze levert altijd maatwerk. Het bureau werkt voor overheden, bedrijven en particulieren.

Hoe kan Jojanneke u helpen met uw erfgoedvraag?