Publicaties

Onlangs is het boek Bollenburg. Het Huis Van Oldenbarnevelt door Jojanneke Clarijs verschenen bij Uitgeverij THOTH. Dit boek is niet alleen interessant voor een ieder met belangstelling voor geschiedenis, maar ook voor professionals in het culturele erfgoed.

Bollenburg is een uniek en beroemd muurhuis uit circa 1400 in de historische binnenstad van Amersfoort. Het pand is een van de oudste en gaafste muurhuizen van de stad. Landelijk gezien vormen deze kolossale muurhuizen een bijzonder huistype door hun zeer brede, maar ondiepe volume en de verhoogde woonverdieping (als een bel-etage). Ze staan precies op de plek van de eerste stadsmuur, waardoor ze een ring rond de oude binnenstad vormen.

Bollenburg – onder Amersfoorters beroemd als het woonhuis van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt – maakt nog altijd een sterk middeleeuwse indruk. Zo zijn de volledige kapconstructie, balklagen met sleutelstukken, kaarsnissen en keldergewelven behouden gebleven. In het huis bevinden zich zeldzame en bijzondere muurschilderingen: schilderingen van heiligen en een forse schildering van het Laatste Oordeel van kort na de Reformatie.

Bollenburg vertelt veel bijzondere verhalen. Zo was het pand in gebruik als lint- en spinhuis waar (wees)kinderen een vak leerden. In de 17de eeuw zijn negen schoenen in de muur ingemetseld, waaronder een heuse klapschoen! Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben onderduikers in het pand gezeten. Hun schuilplaats met diverse spulletjes is er nog altijd.

Boek over bouwgeschiedenis van Bollenburg door J. ClarijsVoor het eerst zijn de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Bollenburg diepgaand onderzocht. Het resultaat is een uitzonderlijk en veelzijdig verhaal, op een heldere wijze gepresenteerd. Het boek biedt een intrigerende inkijk achter de monumentale gevels.

J. Clarijs, Bollenburg. Het Huis Van Oldenbarnevelt, Uitgeverij THOTH, Bussum 2017.
€ 17,95
Verkrijgbaar in de boekhandel of via uitgeverij THOTH
ISBN 978 90 6868 723 1

Download hier enkele andere publicaties van Jojanneke: